کاریزان ارتباط

شرایط اخذ نمایندگی

توجه :  حد نصاب فروش در ماه
خواهان نمایندگی باید حداقل فروش (که به میزان حوزه فعالیت مشخص می گردد) از اقلام شرکت در ماه را داشته باشد تا واجد شرایط بررسی جهت اخذ نمایندگی گردد.


تعهدات نماینده:
الف) شرایط عمومی :

 1. شایستگی، حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری
 2. برخورداری از  حداقل 3 سال سابقه مفید در زمینه خرید و فروش لوازم الکترونیکی
 3. دارابودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
 4. در اختیار داشتن فروشگاه - شرکت( یا باید مالک فروشگاه باشد و یا اجاره نامه ثبتی داشته باشد.)
 5. ارسال درخواست نمایندگی

 

 

 

ب) شرایط اختصاصی:

 1. نماینده متعهد می شود که به میزان مبلغ پنجاه میلیون ریال معادل پنج میلیون تومان در ابتدای قرارداد و حداقل به میزان مبلغ ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان به صورت ماهانه خرید نماید و در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 30 روز اقدام به خرید ننماید شرکت می تواند قرارداد و نمایندگی را راساً و بدون هیچگونه تشریفات قانونی دیگر فسخ نماید و نماینده حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.
 2. فروش دستگاه ها به نمایندگی ها به صورت نقدی می باشد و در ازاء پرداخت وجه کالا، کالاها تحویل نمایندگی ها می شود.
 3. هزینه های بارگیری و راه اندازی و حمل به عهده نماینده ( خریدار ) می باشد .
 4. هزینه ارسال کارشناس در محل جهت نصب یا تعمیرات به عهده خریدار می باشد.
 5. کالای فروخته شده مرجوع نمی گردد.
 6. نماینده متعهد می گردد که حافظ منافع شرکت و لوگوی کاریزان ارتباط بوده و حداکثر کوشش خود را جهت تامین رضایت مشتری به کار گیرد .
 7. پس از ارسال کالا نماینده موظف است هرگونه ایرادی را تا مدت 48 ساعت به شرکت کاریزان ارتباط اعلام نماید ، درغیر اینصورت این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به ایرادات دستگاه و تعویض آن نخواهد داشت و نماینده موظف به طی مراحل گارانتی خواهد بود .
 8. نماینده متعهد می شود که هرگونه تغییرات در آدرس ، تلفن و ایمیل خود را کتباً در مدت 1 هفته به اطلاع شرکت کاریزان ارتباط برساند .
 9. قرارداد فروش و اخذ نمایندگی پس از دوره آزمایشی سه ماهه، در ابتدا به صورت شش ماهه، و در دوره بعد یکساله مـی باشد.

 

مزایای دریافت نمایندگی شرکت کاریزان ارتباط

 1. دریافت محصولات با قیمت ویژه نمایندگی
 2. درج مشخصات تماس نماینده در تبلیغات شرکت
 3. ارجاع کلیه مشتریان در محل تحت پوشش نمایندگی به نماینده  منطقه مربوطه
 4. شرکت به منظور حمایت و تشویق نمایندگان نسبت به حمایت و انجام همکاری و مساعدت در پیشبرد کار و فروش بیشتر دریغ نمی نماید .
 5. در صورتی که فروش نماینده منطقه ایی از حد نصاب در فرم بیشتر باشد. نماینده از تخفیف ویژه برخوردار میگردد.

خدمات پس از فروش:

 1. کلیه محصولات قابل تعمیر شرکت دارای خدمات پس از فروش وگارانتی یکساله می باشند و در مدت گارانتی در قبال تعمیر دستگاه هزینه ایی دریافت نمی گردد . (تشخیص تحت گارانتی بودن دستگاه معیوب به عهده شرکت کاریزان ارتباط می باشد. )
 2. هزینه ارسال دستگاه برای تعمیر به عهده خریدار می باشد.

 

شرایط لغو نمایندگی :


شرکت با توجه به موارد ذیل می تواند نمایندگی نماینده را بدون تشریفات خاص و قانونی دیگر فسخ نموده و مراتب را به اطلاع نماینده برساند:

 1. عدم رعایت میزان حداقل خرید اولیه و ماهانه .
 2. عدم رعایت پرداخت بهائ محصولات طبق ضوابط .
 3. عدم کوشش در جلب رضایت مشتری .
 4. سوء استفاده از نام شرکت کاریزان ارتباط و محصولات شرکت.
 5. دادن امتیاز نمایندگی به غیر بدون اطلاع و تایید شرکت .
 6. شرکت در پروژه های ثبت شده توسط سایر نمایندگان و یا حوزه فعالیت سایر نمایندگی ها.

 

 
موقعیت شما در وب سایت : صفحه اول شرایط اخذ نمایندگی